Hotel Millenium

Úvod Manažérska správa aplikuje získané vedomosti počas štúdia prakticky do konkrétnej organizácie, prostredníctvom vykonanej analýzy zistiť nedostatky v organizácii a navrhnúť riešenia týkajúce sa informácií …

Strategické myslenie

Vodcovské role manažéra Strategicky manažér zastáva mnoho rozličných vodcovských rolí: je tvorcom stratégie, ktorý musí prejaviť tvorivosť, intuíciu a originálnosť a súčasne je realizátorom stratégie, …

Výpočet miery inflácie

Inflácia, deflácia, dezinflácia, reflácia a stagflácia Inflácia sa charakterizuje ako znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny (trvalým znížením kúpnej sily peňazí). Inflácia …