Svetová ekonomika

Prvky a väzby svetovej ekonomiky Základnými prvkami svetovej ekonomiky sú ekonomiky jednotlivých štátov pôsobiacich na svete. Hlavnými väzbami svetovej ekonomiky sú toky tovaru, služieb, peňazí, …

Dôchodkové systémy

Dôchodkové systémy vo svete Vo svete existujú tieto dôchodkové systémy: Bismarckov poistný systém Beveridgov (flat-rate) systém Dvojzložková konštrukcia Poistný systém so stanoveným minimom Priebežný spôsob …

Výpočet miery inflácie

Inflácia, deflácia, dezinflácia, reflácia a stagflácia Inflácia sa charakterizuje ako znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny (trvalým znížením kúpnej sily peňazí). Inflácia …