Majetková štruktúra podniku

Majetková štruktúra podniku Majetok podniku – súhrn všetkých vecí, peňazí, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na jeho podnikanie dlhodobý  – doba použitia …

Osobitné formy financovania

Medzi osobitné formy financovania zamerané na dlhodobé hľadisko patria: Lízing Forfaiting Franchising Medzi osobitné formy financovania zamerané na krátkodobé hľadisko patria: Faktoring Rôzne formy finančnej pomoci …

Daňová teória

Daň Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, ktorú vyberá štát a orgány …

Operácie Eurosystému

Kategórie operácií Eurosystému Kategórie operácií Eurosystému na voľnom trhu rozdeliť na: Hlavné refinančné operácie Dlhodobejšie refinančné operácie Dolaďovacie obchody Štrukturálne obchody Hlavné refinančné operácie Hlavné …