Strategické myslenie

Vodcovské role manažéra Strategicky manažér zastáva mnoho rozličných vodcovských rolí: je tvorcom stratégie, ktorý musí prejaviť tvorivosť, intuíciu a originálnosť a súčasne je realizátorom stratégie, …

Podnikové stratégie

Podniková stratégia predstavuje stratégiu podniku, ktorý sa skladá z viacerých podnikateľských jednotiek pôsobiacich v rozličných odvetviach. Jej obsahom je riadenie portfólia (súboru) podnikaní. Rast a …