Reengineering

Reengineering (reinžiniering) je smer manažmentu zmeny hľadajúci príležitosť k úspechu v radikálnych zmenách, ktoré sú orientované predovšetkým do oblasti riadenia. Filozofia reengineeringu Filozofia reengineeringu vychádza …

Oficiálny akt de iure

Diplomatické styky Diplomatické styky sa nadväzujú vzájomnou dohodou. Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov je podmienená predchádzajúcim uznaním štátu. Pokiaľ k uznaniu štátu nedošlo osobitným aktom, …

Benchmarking

Benchmarking Benchmarking je proces výmeny informácií prostredníctvom série meraní výkonnosti organizácie (procesov), s využitím štandardov známych ako „benchmarky“ je možné identifikovať najlepších v danej oblasti. …

Svetová ekonomika

Prvky a väzby svetovej ekonomiky Základnými prvkami svetovej ekonomiky sú ekonomiky jednotlivých štátov pôsobiacich na svete. Hlavnými väzbami svetovej ekonomiky sú toky tovaru, služieb, peňazí, …

Dôchodkové systémy

Dôchodkové systémy vo svete Vo svete existujú tieto dôchodkové systémy: Bismarckov poistný systém Beveridgov (flat-rate) systém Dvojzložková konštrukcia Poistný systém so stanoveným minimom Priebežný spôsob …

Branding

Branding znamená vytváranie rozdielov medzi jednotlivými značkami, pridávanie značky produktom. Branding predstavuje značka (brand) meno, pojem, symbol, dizajn alebo kombináciu uvedených prvkov, ktoré identifikujú produkty …

Category manažment

Category manažment (category management) znamená usporiadanie tovarov podľa produktu. Je použiteľný v prípade veľkej odlišnosti produktov pre lepšie rozlíšenie konkrétneho produktu. Category manager V súvislosti …