Genéza štátu

Štát a jeho funkcie Hlavnou funkciou štátu je zaistenie bezpečia a reprezentácia v medzinárodných vzťahoch. Štát má zabezpečovať diplomatické činnosti, pretože konzuláty, ambasády a veľvyslanectvá …