Trh práce

Charakteristika trhu práce Trh práce predstavuje na jednej strane ponuku pracovných miest a na druhej strane ponuku pracovných síl. Trh práce je rozhodujúci pre porozumenie …

Psychológia práce

Základné pojmy v oblasti psychológie práce Medzi základné pojmy, s ktorými pracuje psychológia práce patria: práca a pracovná činnosť psychológia a práca profesiografia profesiogram funkciografia …

Hotel Millenium

Úvod Manažérska správa aplikuje získané vedomosti počas štúdia prakticky do konkrétnej organizácie, prostredníctvom vykonanej analýzy zistiť nedostatky v organizácii a navrhnúť riešenia týkajúce sa informácií …