Platón

O Platónovi Narodený: okolo 428 pred n. l. Hlavné záujmy: epistemológia, metafyzika, etika, politika Vplyvy: Pytagoras, Parmenides, Sokrates Zomrel: 348 pred n. l. Platón sa …

Nákladový reťazec

Úvod Cieľom práce je definovať náklady, objasniť podstatu nákladového reťazca, uviesť zdroje a rezervy znižovania nákladov v organizácii a na konkrétnom príklade priblížiť reťazec nákladov …

Proces internej analýzy

Zmyslom procesu internej analýzy je poskytnúť metodický návod, ako postupovať od jednoduchej identifikácie zdrojov k hlbšiemu pochopeniu strategických schopností podniku. Analýza uskutočňovaná ako proces má …