Vyjednávanie

Vyjednávanie ako riešenie nezhôd

Vyjednávanie je spôsob, ktorým zainteresované strany môžu vyriešiť nezhody týkajúce sa projektu alebo programu, aby dospeli k obojstanne prijateľnému riešeniu. Projektový manažér musí byť schopný viesť vyjednávanie tak, aby sa vyhol konfliktom. Vždy sa musí brať ohľad na záujmy a pozície každej zainteresovanej strany.

Základné prístupy vyjednávania

 • Výhra – výhra (win-win) – Obom stranám ide o vzájomnú dohodu. Nepoužívajú sa žiadne nátlakové taktiky. Obom stranám ide o upevnenie vzťahov a vzájomnú spoluprácu.
 • Výhra – prehra (win – loose) – Ide o získanie výhody pre seba aj za cenu nevýhodnosti pre partnera.

Vyjednávacie taktiky

Pri vyjednávaní je možné použiť jednu z vyjednávacích taktík:

 • Časový nátlak
 • Manipulácia s kompetenciami
 • Početná prevaha
 • Nové informácie
 • Odvolanie sa na konkurenciu
 • Predstieranie nezáujmu
 • Hra na city

Typy vyjednávačov

Poznáme určité typy vyjednávačov

 • Tvrdý vyjednávač – odmieta všetky ústupky, vstupuje do vyjednávania s maximálnym cieľom, snaží sa ho dosiahnuť za každú cenu
 • Mäkký vyjednávač – nepoužíva nátlaky, snaží sa o dohodu, nevstupuje do konfliktu,
 • Participatívny vyjednávač – optimálny vyjednávač, ide mu o rozumný výsledok vhodný pre obe strany, zastáva svoje záujmy a zároveň poskytuje priestor pre druhú stranu

Vyjednávanie je vzdelávacím procesom. Prebieha najmä v u týchto typov:

 • Vizuálny typ – nadpriemerne vníma tvary, pozorný, zapisuje, aktívne reaguje, rušia ho zvuky, neporiadok, pohyb.
 • Auditívny typ – nadpriemerne vníma zvuky, pri učení si sám rozpráva, má rád dialógy, rád poschúcha iných, aj seba.
 • Kinestetický typ – mimoriadne vníma pohyb, učí sa pomocou činností.
 • Zmiešaný typ – nerozhodný

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥