Prečo pomáha pravidelná aktualizácia obsahu na webe k lepším pozíciam vo vyhľadávaní?

Ak svoje služby či výrobky ponúkate online a máte vlastný web, tak optimalizácia stránky je nevyhnutná, aby ste obsadili horné pozície v organickom vyhľadávaní a tým aj získali cennú návštevnosť. Okrem toho, že stránku je potrebné vyladiť po grafickej, technickej aj obsahovej stránke sa často zabúda aj na jej pravidelnú aktualizáciu. Na nasledujúcich riadkoch vysvetlíme, prečo je pravidelná aktualizácia taká dôležitá.

Nehľadajte zázračný recept na úspech

Optimalizácia stránky je v prvom rade dlhodobým a sústavným procesom. Nesnažte sa preto hľadať spôsoby, ako „okabátiť“ algoritmy vyhľadávačov, tie sa navyše pravidelne menia, takže ak by ste aj na nejaký zaručený recept predsa len narazili, o pár týždňov či mesiacov už s najväčšou pravdepodobnosťou nebude aktuálny. Pri optimalizácii stránok a budovaní kvalitného obsahu sa oplatí zamerať predovšetkým na vašich návštevníkov a vami špecifikovanú cieľovú skupinu. Základným odrazovým mostíkom je totiž zistiť, aké sú ich potreby a teda, aký obsah tvoriť a akou formou ho servírovať.

SEO or search engine optimization concept. Paper with SEO ideas or plan, cup of coffee and smartphone on wooden table desk

Ingrediencie kvalitného obsahu

Každý vyhľadávač sa snaží nasmerovať svojich používateľov na stránky relevantné k vyhľadávanému dopytu a s kvalitným obsahom. Pre budovanie organickej návštevnosti je teda tvorba obsahu priam nevyhnutná. Kvalitný obsah sa však netvorí ľahko a nie je ani lacný. Aké sú ingrediencie, ktoré mu nesmú chýbať?

Vo všeobecnosti by mal byť obsah užitočný, teda pomôcť vašej cieľovej skupine v tom, čo je pre nich práve dôležitosť. V druhom rade by mal podnietiť fantáziu a inšpirovať, teda prinášať nové nápady a riešenia. Do tretice je to práve empatia, teda schopnosť pozerať sa na svet tak, ako zástupcovia vašej cieľovej skupiny a s touto optikou aj tvoriť. Ponúkate prácu v zahraničí a je vašou skupinou niekto, kto hľadá inzerát na zdravotná sestra Nemecko? Spýtajte sa sami seba, čo takáto osoba vyhľadáva, aké informácie potrebuje a ako ju ubezpečiť v ďalšom smerovaní. Takto spracovaný obsah potom ponúknite zrozumiteľným spôsobom.

Nezabudnite na pravidelnú aktualizáciu

Spomenuli sme už, že vyhľadávače ochotne smerujú svojich používateľov na weby s relevantným a kvalitným obsahom. Jedným dychom ale treba dodať, že čoraz viac záleží vyhľadávačom aj na aktuálnosti obsahu. Hoci s kvalitným, avšak už 10 ročným článkom jednoducho neohúrite, zato vyhľadávací algoritmus omnoho viac ocení, ak tento článok bude obsahovať pravidelné aktualizácie. Navyše, tie majú veľký význam aj pre vašich návštevníkov. Opäť jeden príklad za všetky, ak napríklad pomáhate klientom vybavovať prídavky na dieťa zo zahraničia a na tieto témy aj publikujete články, tak informácie v nich je vhodné pravidelne aktualizovať v závislosti od legislatívnych zmien.

Týmto spôsobom dosiahnete, že záujemcovia o vaše služby sa dostanú vždy k aktuálnym informáciám. Váš obsah tak bude užitočnejší, pre algoritmy vyhľadávačov atraktívnejší a zároveň budete pôsobiť profesionálnym dojmom. Na záver preto pridajme odporúčanie, zreevidovať si doteraz zverejnený obsah a zmeniť ho na základe aktuálnych analýz, prípadne nových okolností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥