Kolobeh pohľadávok a typy pohľadávok

Žiadny podnik nebude úspešný, keď jeho tržby budú vysoké, ale nebudú zaplatené. Pohľadávka znamená nárok veriteľa na určité peňažné, prípadne vecné plnenie zo strany dlžníka. V podniku sa pohľadávky vykazujú v bilancii prevažne ako aktívne položky obežných aktív, kde sú prechodným štádiom kolobehu prostriedkov, teda majú úverový charakter a uvádzajú sa v aktívach súvahy.

Typy pohľadávok

Pochybná, dubiózna, pohľadávka – taká, pri ktorej sa predpokladá, že nebude úplne splatená. Takáto pohľadávka si vyžaduje u veriteľa vytvoriť potrebnú rezervu vo výške sumy možných strát.
Sporná pohľadávka – pohľadávka, ktorá je predmetom súdneho alebo arbitrážneho konania.
Blokovaná pohľadávka – z určitých dôvodov, ako je insolventnosť, devízové a iné obmedzenia, nemožno zinkasovať.
Premlčaná pohľadávka – Po uplynutí premlčacej lehoty ešte dlžník dobrovoľne môže plniť povinnosti vyplývajúce z pohľadávky voči veriteľovi. Premlčacia doba je vo všeobecnosti štyri roky podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Veriteľ sa má aktívne starať o svoje pohľadávky, pričom v praxi je jedným z nástrojov zamedzenia premlčania, tzv. uznanie záväzku.

Kolobeh pohľadávok

Zníženie požiadaviek na kvalitu odberateľov spôsobí rast ich počtu, tým rast odbytu a dosiahnutie dodatočného zisku. Zároveň riziko predĺženia inkasného obdobia, spomalenie obrátky pohľadávok, kapitál viazaný v pohľadávkach je vlastne umŕtvený. Dodávateľ, predtým ako poskytne odberateľovi obchodný úver, musí zohľadniť viacero faktorov. Napr. podmienky predaja, informácie o odberateľoch, úverovú politiku podniku, inkasnú politiku podniku a poisťovanie pohľadávok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥