Eduard Heger osobne otvoril konferenciu Finweek

“Silnejšími sa stávame vďaka správnym rozhodnutiam jednotlivcov. Preto si posun vpred vyžaduje vedomosti.” – Eduard Heger
BRATISLAVA – 22. september 2020 – Prvý deň finančnej konferencie Finweek priniesol okrem diskusie o Financiách v kríze aj viacerých významných hostí. Jedným z nich bol práve Eduard Heger, Minister financií SR, ktorý prišiel Finweek aj osobne otvoriť. V rámci svojho príhovoru poukázal na dôležitosť konferencie a na jej vysoký informačný a edukatívny prínos. Finweek označil za silný zdroj inšpirácie a informácií pre možnosti zmeny a výrazný posun vpred.
Finweek – najaktuálnejšia finančná konferencia v strednej Európe odštartovala len včera, už teraz má však na svojom konte množstvo pozitívnych reakcií . Okrem verejnosti a odborníkov zo sveta financií sa o jej témy zaujíma aj samotný minister financií SR, Eduard Heger . Ten organizátorov z Techsummit Events® poctil tým, že štvordňový finančný festival prišiel aj osobne otvoriť. “Som veľkým fanúšikom tejto konferencie, preto ďakujem za možnosť prihovoriť sa verejnosti hneď v jej úvode. Veľmi si to vážim,” povedal na úvod prvého konferenčného dňa Eduard Heger , Minister financií Slovenskej republiky , pričom dodal, že konferencia Finweek ako jedna z mála konferencií prináša nielen zaujímavé otázky a odpovede , ale najmä pohľady, ktoré nám pomáhajú správne pochopiť výzvy súčasnosti . “V súčasnej situácii je veľmi ťažké nájsť podnety pre zmenu, no Finweek je jednou z možností, ktoré tieto podnety prinášajú. Táto kríza nám ukázala, že sme sa ocitli na križovatke vedúcej do novej budúcnosti. Množstvo spoločností musí premýšľať o prepracovaní svojej budúcej stratégie. Nie je to však len o výzve, ale najmä o nových možnostiach. A práve tie sa dajú čerpať na konferenciách ako táto, kde sú ľudia, ktorí poznajú fungovanie noviniek, inovácií a riešení, po ktorých všetci túžime, a najmä, ktoré všetci potrebujeme,” uviedol Heger a počas celého otvorenia sa pritom snažil poukázať na fakt, že kríza, ktorá nás v súčasnosti zasiahla , nemusí byť vnímaná len v negatívnom zmysle . “Počas tejto krízy ekonomika na pár týždňov úplne zastala. Ešte donedávna sme ani nevedeli, že je niečo také v 21. storočí vôbec reálne. Bol to však dôležitý moment, vďaka ktorému sme si uvedomili, čo všetko môžeme robiť lepšie, a čo, naopak, vôbec nepotrebujeme. Ak chceme dosiahnuť viditeľné výsledky, musíme veci robiť inak, ako sme ich robili doteraz. Čelíme síce výzve, ale práve vďaka nej dokážeme Slovensko a aj Európsku úniu posunúť vpred,” doplnil Eduard Heger.
Minister financií okrem množstva pozitívnych myšlienok v krátkosti predstavil aj aktivity, ktorým sa s cieľom zvládnuť aktuálnu situáciu venuje samotné Ministerstvo financií SR . “V rámci nášho centra pre finančné inovácie spolupracujeme aj s NBS na regulácii rozvoja fintech spoločností. Okrem toho spolupracujeme aj na dizajne regulačného sandboxu a testujeme nové produkty a služby tak, aby boli lepšie pripravené pre svojich užívateľov. V neposlednom rade spolupracujeme aj na udržateľnosti financovania a investovania, pretože klimatická zmena je jednou z najväčších výziev budúcnosti, ktorým čelíme,” dodal Heger .
Diskusiami o Financiách v kríze , ktoré boli témou prvého konferenčného dňa, však štvordňový finančný festival nekončí, práve naopak. Finweek pokračuje až do 24. septembra a počas nasledujúcich 3 dní sa budú renomovaní odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia venovať ďalším progresívnym témam.
Nosnou témou 2 dňa bude Finančná gramotnosť , v rámci ktorej odborníci na financie a vzdelávanie predstavia víziu správneho nastavenia Finančného vzdelávania na školách . Diskutovať sa bude aj o Úrovni finančnej gramotnosti na Slovensku , ktorá má napriek 21. storočiu klesajúcu tendenciu. Témou poslednej diskusie budú Následky zlej finančnej gramotnosti , ktoré sú vážnym problémom pre celú ekonomiku .
3. konferenčný deň bude venovaný Investíciám a sporiacim systémom , ktoré aj kvôli nedostatku informácií Slováci využívajú len v nedostatočnej miere. Tento deň bude zároveň nultým ročníkom Investsummit konferencie , ktorou chcú organizátori prispieť k finančnému vzdelávaniu verejnosti . “Našou ambíciou je vytvoriť „Investičný klub“ v štýle aktívneho portálu, kde by sa pravidelne publikovali relevantné investičné príležitosti od neštandardných až po tie štandardné,” hovorí o vízii konferencie Investsummit Davy Čajko,  riaditeľ spoločnosti Future Proof , ktorá Finweek organizuje. Okrem poskytnutia základných informácií o produkte bude Investičný klub poskytovať aj možnosť osobných konzultácií , vďaka ktorým sa záujemci o tvorbu finančnej rezervy naučia lepšie rozumieť tomu, ako investície fungujú.
Posledným dňom konferencie bude Fintechsummit , ktorý bude nabitý technologickými témami, umelou inteligenciou a obrazmi financií vo svete budúcnosti. Jeho dôležitou časťou bude diskusia Fintech ekosystém – efektívne partnerstvá pre prosperitu , o ktorých víziu sa usiluje aj Slovensko . “Naším cieľom je stať sa súčasťou kľúčového ekosystému finančných centier Európy. Momentálne sa snažíme pomenovať konkrétne kroky k tomu, aby sa tento cieľ stal realitou,” vysvetlil Pavol Čverha, Prosman & Pavlovič advokátska kancelária , ktorý stojí aj pri zrode Asociácie FINAS . Medzi jej vízie patrí prepájanie svetov tradičných a technologických spoločností, podpora inovácií, zvyšovanie všeobecného povedomia o Fintech a Insurtech sektoroch, zastupovanie záujmov sektorov, aktívne budovanie komunity či zakotvenie Slovenska ako inovačného hubu. K dosiahnutiu vízie je však potrebné urobiť viaceré kroky . Jedným z nich je aj zavedenie Regulačného sandboxu , ku ktorému NBS v posledných mesiacoch navrhla verejnú konzultáciu. Výsledky budú prezentované v ramci Finweek sub konferencie FIntechsummit, ktorý bude 24.9.2020. O ďalších navrhovaných krokoch bude Asociácia FINAS verejnosť včas informovať.
Konferencia Finweek je pre Techsummit Events® vrcholom sezóny. Realizuje sa pod záštitou hlavných partnerov, ktorými sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska . Vďaka patrí aj ďalším partnerom a podporovateľom:

  • Hlavní partneri: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska
  • Partneri: British Embassy Bratislava
  • Podporovatelia: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., ČSOB, Oracle Corporation, Raiffeisen Bank

Ďalšie informácie o pripravovanej konferencii nájdete aj na Finweek.sk a na sociálnych sieťach.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥