Pozicioning

Pozicioning patrí medzi súčasti cieleného marketingu. Medzi ďalšie súčasti môžeme zaradiť aj segmentáciu trhu a targeting trhu. Targeting Výsledkom targetingu je, že organizácia objaví na …

Časový fond

Časový fond Doba, počas ktorej je výrobné zariadenie v činnosti, sa vyjadruje pomocou časových fondov. Časový fond výrobného zariadenia je plánovaný počet dní (hodín) jeho …

Platón

O Platónovi Narodený: okolo 428 pred n. l. Hlavné záujmy: epistemológia, metafyzika, etika, politika Vplyvy: Pytagoras, Parmenides, Sokrates Zomrel: 348 pred n. l. Platón sa …

Proces internej analýzy

Zmyslom procesu internej analýzy je poskytnúť metodický návod, ako postupovať od jednoduchej identifikácie zdrojov k hlbšiemu pochopeniu strategických schopností podniku. Analýza uskutočňovaná ako proces má …