Uzatvorenie PZP je dané zákonom

Ak ste majiteľom motorového vozidla, mali by ste myslieť aj na uzatvorenie povinného zmluvného poistenia. Nejde o dobrovoľné poistenie (akým je napríklad havarijné poistenie), ktoré si môžete zaobstarať. Toto poistenie je povinné zo zákona, preto ho musí mať uzatvorené každý, kto vlastní vozidlo.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom kryje škody, ktorú sú spôsobené vami pri prevádzke motorového vozidla. Poisťovňa pokryje všetky škody, ktoré ste vozidlom spôsobili, nie však škody, ktoré vznikli na vašom vozidle. Pre krytie takýto škôd je potrebné si zaobstarať havarijné poistenie.
Ak PZP uzatvoríte, tak dostanete dve karty – bielu a zelenú. Biela karta slúži ako potvrdenie o platnosti poistenia a každý vodič sa ňou preukazuje pri cestných kontrolách. Bielu kartu získa každý majiteľ vozidla, ktorý si uzatvorí poistenie. Zelená karta slúži na potvrdenie uzatvoreného poistenia v zahraničí a ide o medzinárodne platný dokument.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥