Majetková štruktúra podniku

Majetková štruktúra podniku Majetok podniku – súhrn všetkých vecí, peňazí, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na jeho podnikanie dlhodobý  – doba použitia …

Trh práce

Charakteristika trhu práce Trh práce predstavuje na jednej strane ponuku pracovných miest a na druhej strane ponuku pracovných síl. Trh práce je rozhodujúci pre porozumenie …

Psychológia práce

Základné pojmy v oblasti psychológie práce Medzi základné pojmy, s ktorými pracuje psychológia práce patria: práca a pracovná činnosť psychológia a práca profesiografia profesiogram funkciografia …

Obchodná a platobná bilancia

Hospodárska politika Definícia hospodárskej politiky je ako prístup štátu k ekonomike svojej krajiny. Predstavuje súhrn nástrojov, cieľov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach …