Offshore podnikanie

Ak plánujete v súčasnosti podnikať, určite je momentálne najvýhodnejšie podnikanie prostredníctvom právnickej osoby. Prečo? Určite najmä z pohľadu rovnakého daňového zaťaženia pre fyzické ako aj …

Čo treba k podnikaniu

Ak chceme začať podnikať, môžeme tak urobiť viacerými spôsobmi. Buď prostredníctvom živnosti alebo založením niektorej z obchodných spoločností. Z hľadiska súčasného rovnakého daňového zaťaženia pre …