Offshore podnikanie

Ak plánujete v súčasnosti podnikať, určite je momentálne najvýhodnejšie podnikanie prostredníctvom právnickej osoby. Prečo? Určite najmä z pohľadu rovnakého daňového zaťaženia pre fyzické ako aj …

Čo treba k podnikaniu

Ak chceme začať podnikať, môžeme tak urobiť viacerými spôsobmi. Buď prostredníctvom živnosti alebo založením niektorej z obchodných spoločností. Z hľadiska súčasného rovnakého daňového zaťaženia pre …

Supertéma: Inflácia

Prečítajte si kompletne spracovanú supertému o inflácii na stránke Inflácia. Nájdete tam informácie súvisiace s infláciou, vysvetlenie pojmov, vzťahov, makroekonomický i mikroekonomický pohľad a štatistické …