Aj vy môžete byť Dobrým anjelom

Už viac ako 30 tisíc klientov VÚB banky sa zapojilo do charitatívneho projektu DOBRÝ ANJEL a podporilo tak rodiny s deťmi, kde je niektorý z členov chorý na rakovinu, alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu. Pri príležitosti piateho výročia spolupráce, ktorej výsledkom sú príspevky v celkovej výške takmer 3 mil. eur, vyhlásila VÚB banka spolu s neziskovou organizáciou DOBRÝ ANJEL súťaž o desať sošiek Dobrého anjela.
Pri príležitosti piateho výročia spolupráce s neziskovou organizáciou pripravila VÚB banka súťaž o desať sošiek Dobrého anjela. „Cenu môžu získať Dobrí anjeli – klienti VÚB, ak nájdu nových anjelov, ktorí si zriadia Flexiúčet s trvalým príkazom alebo Flexisporením v prospech DOBRÉHO ANJELA. Našim cieľom je rozšíriť rodinu Dobrých anjelov, aby aj ďalšie deti mali svojich anjelov v najťažších chvíľach,“ objasňuje Adrián Ševčík, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku retailového bankovníctva VÚB banky. Súťaž potrvá do konca júna.
Vďaka Dobrým anjelom dostáva niekoľko tisíc rodín, ktoré potrebujú pomoc, každý mesiac okolo 100 eur. V apríli 2012 bolo na Slovensku takmer 107 000 Dobrých anjelov, pričom priamo vo VÚB sa do projektu doteraz zapojilo viac ako 30 tisíc klientov. Spolu s bankou od začiatku spolupráce prispeli do systému DOBRÝ ANJEL sumou takmer 3 milióny eur.
Najviac, až 24 tisíc klientov VÚB banky, podporuje DOBRÉHO ANJELA formou, ktorá ich nič nestojí. Využívajú totiž platobné karty Maestro DOBRÝ ANJEL. „Za každý nákup touto kartou pošle VÚB na účet DOBRÉHO ANJELA v mene klienta sumu rovnajúcu sa 1 % z ceny nákupu bez toho, aby ho to stálo čo i len cent,“ vysvetľuje Adrián Ševčík. Týmto spôsobom získava DOBRÝ ANJEL mesačne viac ako 14 tis. eur. Podporovať charitatívny systém však môžu klienti banky aj priamo – napríklad prostredníctvom Flexisporenia zriadeného k Flexiúčtu. Pri ňom sa každá platba akoukoľvek debetnou kartou zaokrúhli nahor na najbližšie euro a suma zaokrúhlenia sa prevedie v prospech účtu DOBRÉHO ANJELA. „Ak napríklad zaplatíte za nákup 26,60 eur, platba sa zaokrúhli na 27 eur a banka z vášho účtu prevedie na účet DOBRÉHO ANJELA 40 centov,“ dodáva A. Ševčík.
Pre Dobrých anjelov, ktorí chcú prispievať pravidelne vopred zvolenou sumou, je ideálnou formou podpory trvalý príkaz. Ten má dnes nastavený takmer 7500 klientov VÚB, ktorí mesačne do systému zašlú viac ako 44 000 eur. Ďalšie stovky klientov posielajú mesačne peniaze formou jednorazovej platby z účtu alebo priamo z bankomatu.
ČO JE DOBRÝ ANJEL
DOBRÝ ANJEL je unikátny charitatívny systém finančnej pomoci. Prostredníctvom neho môžu desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, relatívne malými pravidelnými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne finančne pomáhať tisíckam rodín s deťmi, kde je niekto chorý na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu a táto priviedla rodinu do finančnej tiesne. DOBRÝ ANJEL každý mesiac rozdeľuje viac takmer 300 000 €. Každý darca má pridelené Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré mu umožňuje prístup na jeho Osobný účet na www.dobryanjel.sk. Tam si môže kontrolovať, komu boli jeho príspevky doručené do posledného centu. Vidí mená, adresy a životné príbehy ľudí,. Zakladateľmi neziskovej organizácie sú Andrej Kiska a Igor Brossmann.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥