Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je považovaná za kapitálovú spoločnosť s niekoľkými prvkami osobnej spoločnosti. Môžeme ju považovať za prechod medzi jednoduchými spoločnosťami a zložitým mechanizmom kapitálovej spoločnosti, to znamená akciovej spoločnosti. Jednou z podmienok jej založenia je základné imanie, ktoré je tvorené vopred, a to vkladmi jednotlivých spoločníkov. Je jednou z najobľúbenejších a najrozšírenejších obchodných spoločností.
Ako možno zistiť, že nejde o čisto kapitálovú spoločnosť?:

  • ak sa spoločník rozhodne previesť svoj podiel, môže tak urobiť len so súhlasom najvyššieho orgánu, t.j. valného zhromaždenia
  • počet spoločníkov je obmedzený zákonom
  • pokiaľ spoločník nesplatí spoločnosti svoj vklad, ručí za jej záväzky

Pokiaľ nemáte dostatok finančných prostriedkov, môžete požiadať o pôžičku pre podnikateľov.
Možno sa pýtate, ako spoločnosť s ručením obmedzeným založiť čo najrýchlejšie? Odpoveď je veľmi jednoduchá, prostredníctvom ready made s.r.o.. Je to taká s.r.o., ktorá nikdy nevykonávala žiadnu činnosť, jej základné imanie je celé splatené, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Jej zakúpením môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých dní. Niektoré spoločnosti za totiž zaoberajú zakladaním a následným predajom takýchto spoločností, čím nám ušetria nielen čas, ušetria nás aj od zbytočného znechutenia z behania po úradoch a vybavovania mnohých dokumentov. Samozrejme, aj v spoločnosti, ktorá bola zakúpená ako ready made, musíme viesť účtovníctvo. V jednej veci však môžeme ešte využiť výhodu. Pokiaľ z nejakých dôvodov nechceme alebo nemôžeme mať vlastné sídlo, môžeme využiť službu prenájom sídla, ktorú niektoré spoločnosti poskytujú.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥