Zahraniční praktikanti od septembra prístupnejší aj pre košické firmy

Európska únia zastúpená Európskou komisiou podporila celosvetový výmenný program študentskej organizácie AIESEC poskytnutím grantu vo výške 100 000 euro v rámci projektu LEONARDO pre slovenský národný výbor tejto najväčšej medzinárodnej neziskovej organizácie. Ako uviedla Mária Lörincová, prezidentka lokálneho výboru AIESEC v Košiciach, úlohou firmy, ktorá prejaví záujem o zahraničného praktikanta, je poskytnúť mu prax na dostatočnej odbornej a kvalitatívnej úrovni podľa podmienok stanovených v dohode s Európskou úniou.

Prvé praxe budú realizované už začiatkom septembra a môžu trvať až do júna roku 2001. Mesačný príjem praktikanta sa u nás pohybuje vo výške 250 USD za mesiac. Od prvého septembra bude 75 percent tejto sumy hradených z prostriedkov grantu. Z tohto dôvodu sa zahraniční praktikanti stanú oveľa prístupnejšími pre náš firemný sektor, pripomenula Mária Lörincová.

Košické firmy majú možností získať odbornú pomoc zo zahraničia neúrekom. Študenta si môžu vybrať z viac ako osemsto univerzít z 84 krajín sveta, v ktorých AIESEC pôsobí. Firmy využívajú schopnosti a vedomosti zahraničných vysokoškolákov najmä na získanie cenných zahraničných skúseností a know-how pre spoločnosť a jej zamestnancov. Praktikant často vykonáva špeciálne úlohy – marketingový prieskum trhu v zahraničí, zaobstaranie špeciálnych zahraničných materiálov, pracuje na projekte alebo asistuje pri každodenných činnostiach na viacerých oddeleniach. Môže výrazne prispieť k nadviazaniu nových medzinárodných obchodných kontaktov. O formality ako sú legislatíva, pozývací list či poistenie, takisto ako o voľný čas praktikanta sa starajú členovia AIESEC.

Od roku 1948, kedy bola organizácia založená, snaží sa sprostredkovať našim študentom ekonomických a obchodných vysokých škôl krátko a dlhodobé odborné ekonomické a technické praxe v zahraničí a zahraničným zase u nás. V Košiciach okrem výmenných programov organizuje vzdelávacie semináre, sympóziá, konferencie a realizuje kontakty medzi študentmi a hospodárskou sférou na lokálnej, ale aj národnej úrovni.

Košický denník, 2000

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥