Technika odštartuje zatiaľ bez peňazí

Pre približne 11 500 študentov denného a 1360 štúdia popri zamestnaní sa 25. septembra otvoria brány Technickej univerzity v Košiciach, čím sa na jej ôsmich fakultách zaháji 48. školský rok. Nový rektor univerzity Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., ďalej v tejto súvislosti uviedol, že na základe odporúčania Ministerstva školstva SR vedenie školy schválilo desaťpercentné zvýšenie počtu novoprijatých uchádzačov a tak do prednáškových miestností zasadne 3236 prvákov, čo je o 324 viac ako v minulom školskom roku.

Malý optimizmus vyvolalo uvoľnenie 105 miliónov korún pre Technickú univerzitu na účely ako sú zvýšenie počtu prvákov, štúdium doktorandov a v neposlednom rade aj na riešenie záväzkov. Dlh voči teplárni a energetickým závodom, ktorý sa vyšplhal až do výšky 7 mil. Sk chce manažment univerzity čiastočne splatiť v najbližšom možnom termíne, aby nebolo nevyhnutné ukončiť semester skôr. Peniaze, ktoré vláda uvoľnila, doposiaľ nie sú na účte školy, čo situáciu do značnej miery komplikuje. Podľa Prof Ing. Antona Čižmára, CSc., prorektora pre informatiku je na na zakúpenie potrebného technického a technologického vybavenia potrebná finančná injekcia až vo výške 5 miliárd korún

Nové vedenie bude klásť prioritu na oblasť informatizácie a komunikácie so svetom. Založí dve Internetové kaviarne v areáli TU a naďalej bude organizovať videokonferencie. Nadviaže vzťahy s priemsylnou, spoločenskou a bankovou sférou, ktoré využije v ďalšom vzdelávaní a preškoľovaní v oblasti enviromentálneho manažmentu či priemyselnej elektrotechnike. Vo vyše štyristomiliónovom rozpočte sa nájdu aj prostriedky na posilnenie vzťahov so zahraničím a zlepšenie sociálnych podmienok študentov.

Vysoká škola sa môže popýšiť 701 doktorandmi na najvyššej forme vzdelávania, ktorých počet je veľmi zaujímavý a uspokojivý v súvislosti s modernými trendmi v Európskej únii. Až päťdesiatka študentov je zo zahraničia z Poľska, Angoly, Ukrajiny, Česka či Kuvajtu. Z 1540 pracovníkov zamestnaných v pedagogickom procese je 83 profesorov a 229 docentov.

Košický denník, 2000

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥