Slovensko členom Euroregiónu Karpaty

Rozšíria možnosti cezhraničnej spolupráce v kultúre
Plnoprávne členstvo Slovenska v Karpatskom Euroregióne (KER) potvrdí Rada KER na slávnostnom zasadaní, ktoré sa výnimočne pri tejto príležitosti uskutoční na budúci týždeň v Prešove. V metropole Šariša v budove krajského úradu bude sídliť územný sekretariát, ktorý bude poskytovať subjektom z Košického i Prešovského kraja servis pri realizácii projektov v rámci euroregiónu. Na zriadenie sekretariátu vyčlenila vláda SR takmer milión korún.
„Hoci Slovensko bolo zakladajúcim členom KER, ktorý vznikol v roku 1992, na jeho práci sme sa nemohli priamo podieľať, pretože Mečiarova vláda zrušila súhlas na naše plnoprávne členstvo,“ uviedol primátor Moldavy nad Bodvou Štefan Zachariáš, ktorý je zároveň predsedom dobrovoľného združenia Región Karpaty, skladajúceho sa z 37 obcí z deviatich okresov Košického i Prešovského kraja. Združenie Región Karpaty napriek nesúhlasu vlády spolupracovalo s KER aspoň na neformálnej báze pridruženého členstva. KER existuje už 5 rokov a jeho členmi sú Maďarsko, Poľsko, Ukrajina. „Cezhraničnú spoluprácu s okolitými krajinami chápeme ako otváranie nových možností, vďaka ktorým budeme môcť využiť aj synergické efekty pri riešení spoločných problémov. Plnohodnotné zapojenie SR do KER je prejavom zodpovednosti nielen voči obyvateľom východného Slovenska, ale aj voči zahraničným partnerom,“ povedal Š. Vranovský. Karpatský Euroregión je podľa Š. Zachariáša najvýznamnejším príkladom cezhraničnej spolupráce mimo členských krajín Európskej únie a zahŕňa územie s rozlohou vyše 140 000 km s približne 14 miliónmi obyvateľov. Prostredníctvom KER možno pripravovať a predkladať EÚ projekty cezhraničnej spolupráce a uchádzať sa o ich financovanie zo zdrojov Európskej únie.
Kým sa nevytvoria aj u nás regionálne správy, budú v KER reprezentantmi prednostovia Prešovského a Košického kraja – J. Polačko a Š. Vranovský. Po vzniku regionálnej samosprávy prejdú na ňu všetky funkcie i kompetencie. Slovensko sa v rámci KER stalo garantom komisie na predchádzanie a riešenie živelných pohrôm a havárií, pričom ministerstvo vnútra touto úlohou poverilo odbory CO krajských úradov.
Spolupráca sa bude rozvíjať nielen pri riešení sociálno-ekonomických problémov, ale aj v oblasti rozvíjania kultúrnych stykov. Slovensko chce iniciovať vytvorenie novej komisie KER pre kultúru a médiá a chcelo by sa stať jej garantom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *