Regionálný manažment Weinviertel

Cezhraničné a nadnárodné partnerstvá sú v regióne Weinviertel aktívné. Spoločne s EUREGIO Weinviertel-Južná Morava-Západné Slovensko, založené v roku 1997, sa stal Weinviertel manažment a jeho EUREGIO Service prvým štartovacím miestom pre zahraničné projekty s Českou a Slovenskou republikou. Prostredníctvom prvého Fondu malých projektov sa mohlo v Dolnom Rakúsku rýchlo a nebyrokraticky uskutočniť viacej ako 100 projektov. V pracovných skupinách EUREGIO sú už od roku 1999 cezhraničné projekty regionálne odhlasované. To prispelo k rozvoju regionálného manažmentu v špeciálizovaný tím pre cezhraničný projektový manažment v oblastiach hospodárstva, turizmu a kultúry (napr. Agro-net, Vinné cesty, Jantàrová cesta). Vyzdvihnúť by sa mali taktiež aj opatrenia pre cezhraničné vzdelávanie a doškolovanie. Regionálný manažér Dipl.-Ing. Hermann Hansy, vo funkcii hovorcu EUREGIO fora, je tiež členom pracovnej skupiny, ktorá je pod vedením Dr. Gerharda Silberbauera, EU – splnomocnenec pre rozširovanie EU za kraj Dolné Rakúsko.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥