Regionálný manažment Waldviertel

V roku 1982 bol Dipl.-Ing. Adi Kastner Krajom Dolného Rakúska uvedený do funkcie regionálného manažéra pre región Waldviertel. Okrem motivácie obyvateľstva bol podstatným faktorom úspechu od počiatku spojenie všetkých síl. Obzvlášť dôležité bolo praktické presadenie myšlienok a plánov vo forme kooperací. Heslo znie: „Kooperovať a nekoncentrovať“. Iniciatíva Waldviertel manažmentu umožňuje viac ako 1000 rolníkom s mimoriadnou kultúrou, chovom zvierat a dovolenkou na sedliackom dvore nahospodáriť si dodatočný príjem. Dôležitým ťažiskom aktivít regiónu Waldviertel je stať sa „ukážkovým regiónom v oblasti telematiky“. V tomto segmente by sa mohlo prostredníctvom založenia tele-domu, tele-kancelárií, ako i regionálného Providers WVNet, vytvoriť viacej než 20 pracovných miest. Waldviertel manažment má početné kontakty a partnerov na Východe a Západe. V mnohých regiónoch Európy je žiadaný know-how pre regionálný manažment. Budujú sa a zintenzivňujú sa kontakty ku Koréi. V bezprostrednom hraničnom priestore sa v EUREGIO Silvia Nortica inštitucionalizujú kontakty k severnému susedovi – k Českej republike.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥