Pilotný projekt prípravy pilotov v Prešove

Na Leteckej základni generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove sa dnes začala praktická časť pilotného projektu, zmyslom ktorého je pripraviť pilotov vrtuľníkov pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl (VS OS) SR. Do konca decembra ho absolvuje dovedna 14 mužov v priemernom veku 26 rokov, ktorí už pracovali na letisku ako technický personál a niektorí majú skúsenosti aj ako palubní technici.
Cieľom výcviku je preveriť spôsobilosť pilotov vykonávať letovú činnosť a vykonať výber perspektívnych pilotov pre základný, pokračovací a následne operačný výcvik pilotov vo VS OS SR. Veliteľ základne Miroslav Kelemen uviedol, že „výberový letový výcvik pilotov je pilotný projekt, ktorý neobsahuje ešte plný rozsah letových úloh“.
Poznatky z neho majú však poslúžiť pre ďalšie kreovanie výcviku pilotov vrtuľníkov. „Od augusta tohto roka začne na Národnej akadémii obrany v Centre kariérneho rozvoja 18-mesačný kurz, ktorý už bude vychádzať aj z poznatkov tohto pilotného projektu a obsahuje plný nálet 150 letových hodín, s ktorými potom piloti budú vstupovať do vojenského operačného výcviku v rámci Vzdušných síl,“ dodal Kelemen.
Letecký kurz organizuje civilná letecká škola HELI COMPANY s.r.o., so sídlom v Prešove, ktorej predmetom činnosti je aj letecká škola a prenájom leteckých strojov. Firma uspela vo verejnej súťaži, ktorú vyhlásil Úrad pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR v spolupráci s Ozbrojenými silami SR.
S cvičnými letmi na malých vrtuľníkoch začnú na budúci týždeň. Neskôr bude výcvik pilotov zastrešovať Národná akadémia obrany v Liptovskom Mikuláši, ako rezortná vzdelávacia inštitúcia. Táto forma výcviku by mala nahradiť výpadok pilotov, ktorý vznikne prestavbou vojenského leteckého školstva u nás.
Zdroj: www.vrtulnik.cz

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥