Kvalita života prvoradá

4. decembra 1999 sa v Štrbe uskutoční valné zhromaždenie Stromu života (SŽ), ktoré potvrdí ďalšie smerovanie tejto enviromentálnej neziskovej organizácie s celoslovenským pôsobením. Strom života združuje deti a mládež s cieľom ich výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Košickou odbočkou SŽ je Košický lektorský a inštruktorský klub (KLIK). Toto zoskupenie mladých ľudí z Košíc a okolia si dáva za cieľ zlepšiť kvalitu života spoločnosti, v ktorej žijeme, rozvíjať osobnosti, demokraciu a historické vedomie.

Počas víkendových a prázdninových akcií, projektov pre školy, školení a seminárov lektori využívajú netradičné interaktívne formy práce, najmä v teréne. Celoročné snaženie vyvrcholí letným enviromentálnym táborom, ktorý je pripravovaný na jún budúceho roka.

SME na Východe, 1999

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥