Filozofia Taekwon-Do

Filozofia Taekwon-Do

V posledných rokoch prudko stúplo násilie a klesla morálka vo všetkých spoločenských vrstvách, najmä medzi mladými. Samozrejme, existuje množstvo príčin. Mnohí psychológovia sa dnes domnievajú, že tento problém pramení z frustrácie. Psychoanalytikovia na druhej strane poukazujú na to, že títo chybní ľudia sú vlastne rozčarovaná časť spoločnosti hľadajúca hodnoty a význam v tom, čo považujú za nečestné, materialistické a v absurdnom svete vojen a úpadku. Nanešťastie, akokoľvek, namiesto aby konštruktívne rozdeľovali svoju mimoriadnu energiu a schopnosti, príliš veľa sa ich pustí v slepom hneve, radšej ničí ako buduje, alebo len uteká od všetkého a izoluje sa pomocou drog a vlastného sveta fantázie. V tejto dobe sa zdá byť tendencia “ slabší je obeťou silnejšieho“ na svojom vrchole. Úprimne, súčasný svet sa blízko podobá „skorumpovanej dobe“. Je zrejmé, že tento fenomén spoločnosti nie je len kvôli zápasu o prežitie, ale hlavne kvôli priveľmi rozvinutej materiálnej a vedeckej civilizácii. Prvý dôvod zvádza mladých k extrémnemu materializmu alebo egoizmu, zatiaľ čo ten druhý sa zmocňuje ľudskej bytosti so strachom, hoci hrá nevyhnutnú rolu čo sa týka verejnej prosperity. Čo by bolo teda liekom? Je zbytočné hovoriť, že je to rozvoj morálnej civilizácie – vhodné duševné rozpoloženie človeka ako pána stvorenia, dosť na preváženie alebo aspoň udržanie kroku s rozvojom materiálnej a vedeckej civilizácie.

Hlavným účelom Taekwon-Do je odstrániť boj odradením útlaku silnejšieho na slabšieho silou, ktorá musí byť založená na ľudskosti, spravodlivosti, mravnosti, múdrosti a dôvere, a tak pomôcť budovať lepší a kľudnejší svet. Všetci ľudia, bez ohľadu na vek, pocítili, že smrť je hanba a nariekali, že nemôžu žiť tak dlho ako sosny alebo korytnačky, pri ktorých sa zdá, že žijú tisíce rokov. Na druhej strane, čestní ľudia odsudzujú fakt, že spravodlivosť nie vždy víťazí nad tyraniou sily. Ale predsa existujú dve cesty, ako sa vysporiadať s týmito problémami. Prvá je duševnou disciplínou, druhá cez fyzický tréning. Úprimne dúfam, že prostredníctvom Taekwon-Do môže každý pozbierať silu stať sa strážcom spravodlivosti, spochybniť spoločenskú rozpoltenosť a rozvíjať ľudského ducha na najvyšší dosiahnuteľný stupeň. V tomto duchu venujem Taekwon-Do ľuďom vo svete. Filozofia Taekwon-Do je založená na etických, morálnych a duchovných normách, podľa ktorých môžu ľudia žiť spolu v harmónii, a jeho umelecké zostavy sú inšpirované ideálmi a hrdinskými činmi významných ľudí z Kórejskej histórie. Slávna kórejská armáda a civilní vodcovia, ktorí počas takmer 5000 rokov kórejskej histórie ešte nikdy nenapadli svojich susedov, statočne bojovali a obetovali sa za obranu svojej vlasti proti útočiacim nepriateľom. Taktiež som zahrnul mená vlastencov, ktorí ochotne položili svoje životy za znovuzískanie slobody a nezávislosti Kórei od japonskej okupácie.

Každý Tul (zostava) v Taekwon-Do vyjadruje myšlienky a činy týchto veľkých ľudí, takže študent Taekwon-Do si musí uvedomiť skutočné zámery tých, ktorých mená každý Tul nesie. Preto nesmie byť Taekwon-Do za žiadnych okolností použité na sebecké, agresívne alebo násilné účely, ani jednotlivcom, ani skupinou. Taktiež Taekwon-Do nesmie byť použité na žiadne komerčné alebo politické účely vôbec. Vysvetlil som nasledujúcu filozofiu a smernice, ktoré budú základným kameňom Taekwon-Do a podľa ktorých sú povzbudzovaní k životu všetci seriózni študenti tohto umenia.

  1. Buď ochotný ísť aj tam, kam môže byť neľahká cesta a rob veci, ktoré sú toho hodné, aj keď sú ťažké.
  2. Buď mierny k slabým a tvrdý k silným.
  3. Buď spokojný s tým, čo máš, čo sa týka peňazí a postavenia, ale nikdy so svojimi schopnosťami.
  4. Vždy dokonči to, čo si začal, či je to veľké alebo malé.
  5. Buď ochotným učiteľom pre každého, bez ohľadu na náboženstvo, rasu alebo ideológiu.
  6. Nikdy neustupuj utláčaniu alebo vyhrážkam pri konaní ušľachtilej veci.
  7. Uč postoje a schopnosti radšej činmi než slovami.
  8. Vždy buď sám sebou, aj keby sa okolnosti zmenili.
  9. Buď večným učiteľom, ktorý učí telom, kým je mladý, slovami, keď zostarne, a mravnými zásadami aj po smrti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥