Čo treba k podnikaniu

Ak chceme začať podnikať, môžeme tak urobiť viacerými spôsobmi. Buď prostredníctvom živnosti alebo založením niektorej z obchodných spoločností. Z hľadiska súčasného rovnakého daňového zaťaženia pre …