Marketingové kanály a e-commerce

Marketingový distribučný kanál sú ľudia a organizácie zainteresované v procese sprístupňovania produktu (na distribúciu) na použitie alebo spotrebu pre konečného zákazníka alebo sprostredkovateľa Marketingové kanály …

Strategické myslenie

Vodcovské role manažéra Strategicky manažér zastáva mnoho rozličných vodcovských rolí: je tvorcom stratégie, ktorý musí prejaviť tvorivosť, intuíciu a originálnosť a súčasne je realizátorom stratégie, …

Euroval

Historický vývoj Euroval sa začal vyvíjať spolu s hospodárskou krízou. Výsledkom nedodržiavania pravidiel bolo, že Grécko ako prvá krajina sa dostala do problémov tým, že …