Ako získať trvalý a prechodný pobyt v Bratislave

Za prácou, podnikaním a z iných ďalších dôvodov smeruje do nášho hlavného mesta veľmi veľa ľudí. Ak k nim patríte aj vy, iste ste už zistili, že ak nemáte vlastnú nehnuteľnosť, vybaviť si na území Bratislavy trvalý či prechodný pobyt môže byť zložité. Možno ale budete prekvapení, že existuje ešte jedno veľmi jednoduché riešenie.

Keď vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí

Aby ste si mohli na mieste svojho bydliska vybaviť trvalý pobyt, musí s tým súhlasiť vlastník nehnuteľnosti. Ak bývate vo vlastnom dome alebo byte, nie je to žiaden problém. Ten však často nastáva pri prenájme. Väčšina prenajímateľov totiž s prihlásením podnájomníkov na pobyt nesúhlasí. Bez neho ale nemáte rovnaký prístup k zdravotníckym službám, školám či škôlkam v Bratislave.

Trvalý pobyt objednáte online

Vďaka službe trvalý pobyt v Bratislave si ho objednáte pohodlne aj online. Za minimálny mesačný poplatok tak získate plnohodnotnú adresu, ktorú môžete uvádzať na všetkých vašich dokladoch. Byty, na ktorých je táto služba poskytovaná, sú vo vlastníctve firmy, ktorá prenájom pobytu poskytuje. Vyhnete sa tak nečakanej nutnosti zmeny adresy v prípade sťahovania. Postup zriadenia trvalého pobytu je jednoduchý:

  1. Online objednanie trvalého pobytu na preferovanej adrese.
  2. Zaslanie požadovaných dokumentov na adresu prenajímateľa.
  3. Uhradenie vystavenej faktúry.
  4. Prihlásenie na trvalý pobyt na miestnom úrade.
  5. Váš trvalý pobyt môžete uvádzať na svojich nových dokladoch.

Prechodný pobyt

Ak nechcete meniť trvalý, tým istým jednoduchým spôsobom získate aj „dočasný“ pobyt. Prechodný pobyt vyhovuje ľuďom kvôli lepšej komunikácii s úradmi, na získane parkovacej karty, pre nájdenie lekára, školy alebo škôlky.

Nie len pobyt, ale aj služby

Prenájom pobytu je spojený s viacerými službami. Už viac nebudete mať problém s preposielaním pošty z miesta pôvodného bydliska. Schránka na adrese pobytu bude riadne označená vaším menom. O došlej pošte budete informovaní prostredníctvom emailovej alebo SMS notifikácie. Môžete si objednať aj jej preposielanie, skenovanie alebo skartovanie.