Internetová letecká škola pre samoukov

Letecká škola on-line (Letná škola pilotov vrtuľníkov) je otvorený projekt, ktorého cieľom je informovať záujemcov o letecký výcvik o podmienkach a priebehu výcviku. Obsahuje informácie o teoretickej časti výcviku, pozemnej príprave a praktických letoch. Teoretická časť obsahuje prehľad okruhov, ktoré si žiak leteckej školy potrebuje naštudovať ešte pred prvým praktickým cvičením vo vrtuľníku. Teoretické okruhy Letnej školy pilotov vrtuľníkov sú písané všeobecne a hierarchicky usporiadané do sekcií. Týkajú sa všetkých žiakov, ktorí si robia letecký výcvik PPL(H). Teoretickú časť považujte za odporúčanie, ktoré oblasti si naštudovať.

Letecký výcvik – pozemná príprava

Súčasťou teoretickej prípravy je aj pozemná príprava. Hodiny pozemnej prípravy sú zamerané na praktickú a materiálnu časť učebnej látky a sú rozpísané podrobne. Pozemná príprava a praktický výcvik obsahujú viac konkrétnych informácií sú prispôsobené na účely leteckého výcviku PPL(H) na vrtuľníku Robinson R 22. R 22 patrí medzi najrozšírenejšie vrtuľníky používané v leteckých školách po celom svete.

Letecký výcvik – lietanie

Ak úspešne zvládnete teóriu a pozemnú prípravu, môžete začať praktický výcvik vo vrtuľníku. Sekcie praktického výcviku obsahujú videoukážky jednotlivých manévrov a letových techník. Letná škola pilotov vrtuľníkov venuje okrem výcvikového vrtuľníka Robinson priestor aj ďalším výcvikovým vrtuľníkom, ako je Schweizer, Bell, Eurocopter a McDonnell Douglas.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥