FM Logistic rozširuje svoju sieť v strednej Európe pri poľskej Poznani

V marci roku 2020 plánuje FM Logistic otvorenie nového skladu a prekladiska v Panattoni Parku v tesnej blízkosti poľskej Poznane. Prekladisko, ktoré spoločne so skladovou plochou zaberá 9500 m2, bude fungovať v nepretržitej prevádzke.
Ako uviedol Daniel Franke, Generálny riaditeľ FM Logistic pre strednú Európu, nielen lokalita, ale aj kvalita skladového priestoru (trieda A) a jeho technické parametre, spĺňajú očakávania spoločnosti a uľahčí prácu nielen zamestnancom, ale aj klientom FM Logistic v regióne.
FM Logistic Stredná Európa (SK, CZ, PL, HU), je súčasťou Skupiny FM, popredného poskytovateľa logistických služieb s viac ako päťdesiatročnou tradíciou. Stredoeurópska štruktúra prevádzkuje 19 logistických pobočiek, 24 prekladísk a zamestnáva vyše 5 500 ľudí. Celkom obhospodaruje cez 750 tisíc m2 skladových priestorov, čo predstavuje cez milión paletových miest, a tiež vozový park s veľkosťou 2,5 tisíca vozidiel.
FM Logistic Stredná Európa, pod jednotným vedením, ponúka svojim zákazníkom služby spojené so skladovaním, obalovými úpravami a prepravou tovaru. Pri poskytovaní efektívnych služieb tej najvyššej kvality, využíva jednotnú distribučnú sieť, synergie a zdieľané know-how medzi všetkými svojimi pobočkami v regióne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥